Ilutulestiku kasutusjuhend

Erinevad ilutulestiku tooted nõuavad pisut erinevat lähenemist. Järgnevalt toome välja enamlevinud ilutulestike kasutusjuhendid, sest meie valdkonnaks on põhiliselt ilutulestiku müük.

Ilutulestiku patarei kasutusjuhend

 • Aseta ilutulestiku patarei tulekindlale alusele, kinnita toode suunaga üles ja veendu, et see ei kukuks külili. Toesta ilutulestiku patarei kividega või seo maasse torgatud vaia külge. Veenduge, et ilutulestiku patareil ei oleks võimalik ümber kukkuda.

 • Ära kunagi aseta toodet mõne tuleohtliku hoone või eseme lähedusse.

 • Kontrolli, et toote kohal ei oleks mingisuguseid takistusi.

 • Süüta roheline süütenöör kus on märgitud start, kallutades end samal ajal ilutulestiku patareist eemale. 

 • Eemaldu peale süütamist kiiresti.

 • Ära kunagi hoia süüdatud ilutulestiku patareid käes

 • Mõtle enda ja teiste turvalisusele.

 • Ära lähene süüdatud ilutulestiku patareile!

 • Oota vähemalt 30 minutit, enne kui lähened tootele, mis ei ole korralikult süütamist toiminud. Selline toode tuleb vette kasta ja tagastada maaletoojale.

 • Ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopsete ainete mõju all!

Rakettide kasutusjuhend

 • Raketid lastakse kindlalt seisvast vertikaalsest peenikesest torust või tühjast pudelist, mille avatud pikkus on vähemalt raketi kepi pikkus.

 • Kontrolli, et rakett liiguks vabalt.

 • Suuna rakett nii, et kukkuva raketi osad ei ohustaks kedagi ega midagi. 

 • Jälgi tuule suunda – tuulise ilma puhul tuleb rakett lasta vastu tuult. 

 • Väga tugeva tuule korral ei ole soovitav raketti lasta. 

 • Paljudel rakettidel on süütenöör kaetud plastmass otsikuga. Sel juhul tuleb eelnevalt eemaldada otsik ja alles seejärel süüdata! Mitte kunagi ei tohi kasutada katkise varrega raketti!

 • Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti.

 

Tulefontäänid (vulkaanid), tulekatlad

 • Vulkaane võib kasutada ainult õues.

 • Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale, et toode ei saaks toimides ümber kukkuda.

 • Kindlam on toode siduda maasse löödud vaia külge või toestada kividega.

 • Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida sädemed võiksid kahjustada.

 • Süüta roheline süütenöör väljasirutatud käega, kallutades end samal ajal vulkaanist eemale. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.

 • Peale süütamist eemaldu kiiresti. Ohutu kaugus inimestest on vähemalt 10 m.

 • Ära hoia kunagi süüdatud vulkaani käes!

Pommid, Rooma küünlad ja muu torutulestik

 • Toode tuleb ühe kolmandiku ulatuses kaevata maa sisse või siduda maa sisse löödud vaia külge.

 • Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada.

 • Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti.

 • Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.

Tulilinnud ja maas pöörlevad tuletooted - tulepööris 

 • Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale värviline pool ülespoole.

 • Kontrolli, et toode saaks vabalt lennata või pöörelda.

 • Süüta süütenöör ja eemaldu.

Paugud, kahuripaugud ja paukude sarjad - pauguti

 • Aseta toode kõvale tulekindlale alusele. 

 • Süüta ja eemaldu kiiresti.

Taevalatern

 • Eemalda taevalatern pakendist ja liiguta seda edasi-tagasi, et ta täituks õhuga.

 • Kinnita traatide abil laternaga kaasasolev süüterõngas.

 • Peale süütamist hoia laternat üleval, et paber ei süttiks.

 • Kui taevalatern on kuuma õhuga täitunud (ca 2 minutit) siis võib ta õrnalt lahti lasta. 

 • Alati enne taevalaterna kasutamist kontrolli tuule tugevust. Tugeva tuulega ei pruugi taevalatern õhku tõusta. 

 • Taevalaterna kasutamiseks peab valima avara ala, et ta saaks vabalt lendu tõusta (ca 75 meetrit lähimast puust või hoonest).

Klass III ilutulestiku patareid ja tooted 

Loe täiendavalt ka Tehnilise Järelvalveameti kodulehelt  http://www.tja.ee/

Profipatareid III klass, kasutusjuhend

 • Vali sobiv laskepaik: vähemalt 100 m eemal kergesti süttivatest esemetest ja objektidest ja vähemalt 30 m eemal inimestest, loomadest ja hoonetest.

 • Laskepaigaks on tasane ja avatud maa-ala, selle kohal ei tohi olla elektri –ja sideliine ega puid. Ilutulestikku ei tohi suunata inimeste poole ega nende kohale.

 • Toode tuleb paigutada tasasele alusele selliselt, et see ei kukuks külili. Viimase vältimiseks on soovitav toode toestada kas vaiade ja teibi abil või kuhjata selle ümber liiva või kive. 

 • Kui süüdatakse kaks või enam toodet, peab toodete vaheline kaugus olema vähemalt 30 m.

 • Enne toote süütamist veendu, et ohualal ei ole kõrvalisi inimesi.

 • Eemalda enne süütamist süütenööri paberist kaitse. Süütenöör on ca 2 mm läbimõõduga roheline nöör  . Kui tootel on 2 süütenööri, siis vali see, millele on suurelt peale kirjutatud ”süütenöör” või “fuse”. 

 • Süüta süütenöör väljasirutatud käega, asetsedes ise toote kõrval. Käe hoidmine lasketoru kohal on keelatud. Toote kohale kummardumine on keelatud.

 • Peale süütamist eemaldu väga kiiresti. Toode süttib peale süütamist ca 5-10 sekundi jooksul.

 • Ära lähene süüdatud tootele!

 • Juhul kui toode ei süttinud või sellelt tuli ära süütenöör, siis seda toodet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada müüjale. 

 • Juhul kui tootest toimis ainult mingi osa või see ei süttinud, siis sellele tootele ei tohi läheneda 15 minuti jooksul ning seda toodet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada müüjale.  

 • Toote kasutamine ebakainena, joovastavate või uimastavate ainete mõju all on keelatud.

 • Toote kasutamine on keelatud suure tuleohuga aladel.  

 • Avalikel üritustel, asulates või tiheasustusega aladel on toote kasutamine keelatud. 

 • Vajadusel varu laskepaiga lähedusse käsikustuti või ämber veega ja võimalusel teavita sellest ka teisi, et tulekahju korral saaks kiirelt tegutseda. 

 • Kui pole võimalik leida maa-ala, kus oleks paigas nii toodete vaheline kaugus ja kaugus inimestest, siis ei tohi ilutulestikku teostada.

 • Tutvu ja järgi iga tootega kaasas olevat kasutusjuhendit. Kui enne laskmist tekib lisaküsimusi, siis palun helistada mõnel alltoodud telefoninumbrile: +372 58 448 744

 

Profipatareid III klass, soetamine ja hoidmine

 • Toode on tule- ja plahvatusohtlik. Seda võib kasutada ja käidelda ainult 21 aastane või vanem isik.  

 • III klassi ilutulestikutoodet võib kasutada ainult enda otstarbeks või tasuta võõrandada. Võõrandada võib isikutele, kes on vanemad kui 21 aastat. Võõrandamisel on antud leping toote lahutamatuks osaks ja see tuleb edasi anda koos tootega. 

 • Kui soetatud pürotehniline toode väljub õiguspärasest valdusest (varastatakse või kaob ära), tuleb sellest viivitamatult teatada sündmuse toimumiskoha järgsele politseile, Tehnilise Järelevalve Ametile ja müüjale.

 • Juhul kui soetatud pürotehnilise tootega toimub õnnetus, tuleb sellest viivitamatult teavitada Tehnilise Järelevalve Ametit ning toote müüjat. Juhul kui pürotehnilise toote käitlemisega tekitati inimesele tervisekahjustus või kaasnes tema surm või tekitati varaline kahju kolmandatele isikutele, siis ka asukohajärgset politseid.

 • Antud toodet peab hoidma kuivas ja ohutus kohas, kaugus kõigist kütteseadmetest peab olema vähemalt 1,5 m. 

TASUTA SAATMINE

Eesti siseselt Kuller transport alates 50€ ostust tasuta.

* - HIND AINULT E-POEST OSTES.
TÄHELEPANU!
Tegemist on pürotehniliste toodetega, enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga. Vajadusel pöörduge spetsialistipoole.
PÜROTEHNILISTE TOODETE KASUTAMINE ON KEELATUD:
P-N kella 22:00-07:00, R-L kella 24:00-07:00.
Kohaliku omavalitsuse loa puudumisel on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, avalikel üritustel ja tiheasustatud aladel.